Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 11 - TIẾNG VIỆT: BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 58 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Nói quá
Giá: 15.000 đ
20/02/2018
— Bài 2: Nói giảm, nói tránh
Giá: 15.000 đ
22/02/2018