Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 11 - TIẾNG VIỆT: BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Nói quá
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 2: Nói giảm, nói tránh
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và bài tập sgk