Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 12 - TIẾNG VIỆT: CÂU

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Câu ghép (theo cấu tạo)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 2: Câu ghép (tiếp theo)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 3: Câu nghi vấn (tiết 1)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Chữa bài tập sgk
— Bài 4: Câu nghi vấn (tiết 2)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và bài tập sgk
— Bài 5: Câu cầu khiến
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Câu cầu khiến
— Bài 6: Câu cảm thán
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Câu cảm thán
— Bài 7: Câu trần thuật
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 8: Câu phủ định
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 9: Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài tập sgk