Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 13 - TIẾNG VIỆT: DẤU CÂU

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 58 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
Giá: 15.000 đ
01/03/2018
— Bài 2: Dấu ngoặc kép
Giá: 15.000 đ
01/03/2018
— Bài 3: Ôn luyện về dấu câu
Giá: 15.000 đ
01/03/2018