Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 14 - TIẾNG VIỆT: HỘI THOẠI VÀ HÀNH ĐỘNG NÓI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Hội thoại
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 2: Hội thoại (tiếp )
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 3: Hành động nói
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
— Bài 4: Hành động nói (tiếp)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Hành động nói