Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 14 - TIẾNG VIỆT: HỘI THOẠI VÀ HÀNH ĐỘNG NÓI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 61 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Hội thoại
Giá: 15.000 đ
05/03/2018
— Bài 2: Hành động nói
Giá: 15.000 đ
05/03/2018