Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 15 – LÀM VĂN: KIẾN THỨC CHUNG VỀ VĂN BẢN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 179 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
TÍnh thống nhất chủ đề
— Bài 2: Bố cục của văn bản
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Bố cục của văn bản
— Bài 3: Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Xây dựng đoạn văn trong văn bản
— Bài 4: Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Liên kết các đoạn văn trong văn bản