Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 16 – LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP YẾU TỐ MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tóm tắt văn bản tự sự và luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tóm tắt văn bản tự sự
Bài tập tự luyện - Tóm tắt văn bản tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Tóm tắt văn bản tự sự
— Bài 2: Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Bài tập tự luyện - Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
— Bài 3: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Luyện tập viết đoạn văn
Bài tập tự luyện - Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện - Luyện tập viết đoạn văm tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
— Bài 4: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Lập dàn ý cho bài văn
Bài tập tự luyện - Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện - Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm