Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 17 – LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 179 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
— Bài 2: Phương pháp thuyết minh
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
— Bài 3: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
— Bài 4: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Sửa đoạn văn thuyết minh
— Bài 5: Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng
— Bài 6: Thuyết minh về một thể loại văn học
Giá: 12.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
— Bài 7: Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Thuyết minh về phương pháp cách làm
— Bài 8: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Thuyết minh về danh lam thắng cảnh
— Bài 9: Ôn tập về văn bản thuyết minh
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập văn bản thuyết minh