Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 18 – LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN (CÓ KẾT HỢP CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ, MIÊU TẢ, BIỂU CẢM)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 159 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Ôn tập về luận điểm
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập về luận điểm
— Bài 2: Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Viết đoạn văn trình bày luận điểm
— Bài 3: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyện tập
— Bài 4: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tìm hiểu yếu tố biểu cảm
— Bài 5: Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận
— Bài 6: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tìm yếu tố tự sự và miệu tả
— Bài 7: Luyện tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào văn nghị luận
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyện tập