Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 2 - VĂN BẢN: VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khái quát các tác phẩm văn học nước ngoài
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Những vấn đề chung
Yêu cầu kĩ năng
— Bài 2: Cô bé bán diêm
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Cô bé bán diêm
Đáp án bài tập tự luyện: Cô bé bán diêm
— Bài 3: Đánh nhau với cối xay gió
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Đọc tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Đánh nhau với cối xay gió
Đáp án bài tập tự luyện: Đánh nhau với cối xay gió
— Bài 4: Chiếc lá cuối cùng
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Chiếc là cuối cùng
Đáp án bài tập tự luyện: Chiếc lá cuối cùng
— Bài 5: Hai cây phong
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Hai cây phong
Đáp án bài tập tự luyện: Hai cây phong