Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 2 - VĂN BẢN: VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 58 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khái quát các tác phẩm văn học nước ngoài
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Những vấn đề chung
Yêu cầu kĩ năng
— Bài 2: Cô bé bán diêm
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
— Bài 3: Đánh nhau với cối xay gió
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Đọc tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
— Bài 4: Chiếc lá cuối cùng
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
— Bài 5: Hai cây phong
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản