Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 3 - VĂN BẢN : VĂN BẢN NHẬT DỤNG

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 58 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1:Thông tin về Ngày trái đất năm 2000
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Đọc tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
— Bài 2: Ôn dịch, thuốc lá
Giá: 15.000 đ
20/01/2018
— Bài 3: Bài toán dân số
Giá: 15.000 đ
22/01/2018