Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 3 - VĂN BẢN : VĂN BẢN NHẬT DỤNG

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1:Thông tin về Ngày trái đất năm 2000
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Đọc tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Thông tin về ngày trái đất năm 2000
Đáp án bài tập tự luyện: Thông tin về ngày trái đất năm 2000
— Bài 2: Ôn dịch, thuốc lá
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Ôn dịch thuốc lá
Bài tập tự luyện: Ôn dịch - Thuốc lá
Đáp án bài tập tự luyện: Ôn dịch - Thuốc lá
— Bài 3: Bài toán dân số
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bài toán dân số
Bài tập tự luyện: Bài toán dân số
Đáp án bài tập tự luyện: Bài toán dân số