Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 4 - VĂN BẢN: THƠ CA YÊU NƯỚC ĐẦU THẾ KỈ XX

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khái quát thơ ca yêu nước giai đoạn đầu thế kỉ XX
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Khái quát thơ ca yêu nước
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
— Bài 2: Đập đá ở Côn Lôn
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Đập đá ở Côn Lôn
Bài tập tự luyện: Đập đá ở Côn Lôn
Đáp án bài tập tự luyện: Đập đá ở Côn Lôn
— Bài 3: Muốn làm thằng cuội
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản