Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 5 - VĂN BẢN: VẺ ĐẸP CỦA MỘT SỐ VĂN BẢN THƠ MỚI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 58 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Nhớ rừng
Giá: 15.000 đ
26/01/2018
— Bài 2: Ông đồ (tiết 1)
Giá: 12.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tìm hiểu chung
— Bài 3: Ông đồ (tiết 2)
Đã phát hành
1. Ông đồ thời hưng thịnh
2. Ông đồ thời suy tàn
— Bài 3: Quê hương
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giới thiệu chung
Đọc hiểu