Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 5 - VĂN BẢN: VẺ ĐẸP CỦA MỘT SỐ VĂN BẢN THƠ MỚI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Nhớ rừng
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Nhớ rừng
Đáp án bài tập tự luyện: Nhớ rừng
— Bài 2: Ông đồ (tiết 1)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
— Bài 3: Ông đồ (tiết 2)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Ông đồ thời hưng thịnh
2. Ông đồ thời suy tàn
Bài tập tự luyện: Ông đồ
Đáp án bài tập tự luyện: Ông đồ
— Bài 3: Quê hương
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Quê hương
Đáp án bài tập tự luyện: Quê hương