Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 6 - VĂN BẢN: THƠ CA CÁCH MẠNG

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khi con tu hú
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Khi con tu hú
Đáp án bài tập tự luyện: Khi con tu hú
— Bài 2: Tức cảnh Pác Bó
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Tức cảnh Pác Bó
Đáp án bài tập tự luyện: Tức cảnh Pác Bó
— Bài 3: Ngắm trăng
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Đi đường - Ngắm trăng
Đáp án bài tập tự luyện: Đi đường - Ngắm trăng
— Bài 4: Đi đường
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Đi đường - Ngắm trăng
Đáp án bài tập tự luyện: Đi đường - Ngắm trăng