Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 6 - VĂN BẢN: THƠ CA CÁCH MẠNG

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 61 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khi con tu hú
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
— Bài 2: Tức cảnh Pác Bó
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
— Bài 3: Ngắm trăng
Giá: 15.000 đ
30/01/2018
— Bài 4: Đi đường
Giá: 15.000 đ
01/02/2018