Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 7 - VĂN BẢN : VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Chiếu dời đô
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Chiếu dời đô
Đáp án bài tập tự luyện: Chiếu dời đô
— Bài 2: Hịch tướng sĩ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Nêu gương sáng lịch sử và tội ác của giặc nỗi lòng của chủ
— Bài 3 : Hịch tướng sĩ (tiếp)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Phân tích đúng sai và chủ trương mệnh lệnh
— Bai 4: Nước Đại Việt ta
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Nước Đại Việt ta
Đáp án bài tập tự luyện: Nước Đại Việt ta
— Bài 5: Bàn luận về phép học
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Bàn luận về phép học
Đáp án bài tập tự luyện: Bàn luận về phép học