Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 7 - VĂN BẢN : VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 61 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Chiếu dời đô
Giá: 15.000 đ
03/02/2018
— Bài 2: Hịch tướng sĩ
Giá: 15.000 đ
05/02/2018
— Bai 3: Nước Đại Việt ta
Giá: 15.000 đ
10/02/2018
— Bài 4: Bàn luận về phép học
Giá: 15.000 đ
07/02/2018