Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 8 - VĂN BẢN : VĂN BẢN NGHỊ LUẬN HIỆN ĐẠI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Thuế máu (tiết 1)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Chiến tranh và người bản xứ
Bài tập tự luyện: Thuế máu
Đáp án bài tập tự luyện: Thuế máu
— Bài 2: Thuế máu (tiết 2)
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Chế độ lính tình nguyện
2. Kết quả của sự hi sinh và tổng kết
— Bài 3: Đi bộ ngao du
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Đi bộ ngao du
Đáp án bài tập tự luyện: Đi bộ ngao du