Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 9 - VĂN BẢN: KỊCH

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 228 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tìm hiểu chung và đọc hiểu