Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Các phương châm hội thoại (Tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 9

Số bài: 75 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Quan hệ và cách thưc
Phương châm lịch sự