Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Làng – Kim Lân (Tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 9

Số bài: 75 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng theo giặc
Tâm trạng ông Hai khi nghe làng được cải chính