Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 5: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 9

Số bài: 75 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Hình ảnh xe không kính
Tinh thần người lính