Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8: Kiều ở lầu Ngưng Bích (Trích Truyện Kiều)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 9

Số bài: 74 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
6 câu dầu
2 đoạn cuối