Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 3 - VĂN BẢN: VĂN XUÔI HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 1945 – 1975, SAU 1975

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 9

Số bài: 75 bài

Hết hạn ngày: 27/06/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Làng – Kim Lân (Tiết 1)
Đã ngừng
Tìm hiểu chung
Ông Hai nơi tản cư
— Bài 2: Làng – Kim Lân (Tiết 2)
Đã ngừng
Tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng theo giặc
Tâm trạng ông Hai khi nghe làng được cải chính
— Bài 3: Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long (Tiết 1)
Đã ngừng
Giới thiệu chung
Thiên nhiên SaPa
— Bài 4: Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long (Tiết 2)
Đã ngừng
Anh thanh niên
Nhân vật khác
— Bài 5: Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng (Tiết 1)
Đã ngừng
Tìm hiểu chung
Tình huống truyện
— Bài 6: Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng (Tiết 2)
Đã ngừng
Nhân vật bé Thu
Nhân vật ông Sáu
— Bài 7: Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê
Đã ngừng
— Bài 8: Bến quê – Nguyễn Minh Châu
Đã ngừng