Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chuyên đề 5: Văn học nước ngoài

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 9

Số bài: 74 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Cố hương
Đã phát hành
— Bài 2: Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn La Phông ten
Đã phát hành
— Bài 3: Mây và sóng
Đã phát hành
— Bài 4: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
Đã phát hành
— Bài 5: Bố của Xi-mông
Đã phát hành