Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chuyên đề 8: Đọc hiểu văn bản

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 9

Số bài: 74 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Lý thuyết đọc hiểu
Đã phát hành
— Bài 2: Kiến thức và kĩ năng đọc hiểu
Đã phát hành
— Bài 3: Luyện tập đọc hiểu văn bản
Đã phát hành