Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)


0.0 (0 Đánh giá)

Lượt xem: 16161

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung

Nhiều bạn luôn than thở rằng học Văn khó, học Văn dài, học Văn phải học thuộc, học Văn buồn ngủ;  bí từ không biết làm sao viết văn cho dài, làm sao bài viết chặt chẽ, hấp dẫn và thuyết phục người đọc… Tất cả những khó khăn và thách thức đó sẽ hoàn toàn tan biến khi các em học Văn và đồng hành sáng tạo với cô Nhung. 

(Bài giảng: Vợ nhặt - Kim Lân)

Nội dung kiển thức Ngữ Văn lớp 12 Tập 1, Tập 2

Chuyên đề Lịch sử văn học: Khái quát văn học Việt Nam từ các mạng tháng 8 đến hết thế kỉ XX

Chuyên đề Văn chính luận: Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh

Chuyên đề thơ Việt Nam 1945-1975: Tây Tiến, Việt Bắc, Sóng, Đất nước, 

Chuyên đề Thơ Việt Nam sau 1975: Đàn ghi ta của Lorca.

Chuyên đề Tùy bút và bút kí: Người lái đò sông Đà. Ai đã đặt tên cho dòng sông. 

Chuyên đề Truyện Việt Nam 1945-1975: Vợ chồng A Phủ. Vợ nhặt. Rừng xà nu. Những đứa con trong gia đình.

Chuyên đề Văn xuôi Việt Nam sau 1975: Chiếc thuyền ngoài xa. Hồn Trương Ba, da hàng thịt.

Chuyên đề Kĩ năng làm văn nghị luận: Nghị luận về một bài thơ, đoạn trích. Nghị luận về một tac phẩn, một đoạn trích...

Chuyên đề Kĩ năng làm văn nghị luận xã hội: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí. Nghị luận về một hiện tượng đời sống....

Chuyên đề Đọc hiểu: Lí thuyết đọc hiểu. Kiến thức và kĩ năng đọc hiểu...

Nội dung đang được cập nhật...

Nguyễn Tuyết Nhung

Link

nhungdta@yahoo.com

Nhiều bạn luôn than thở rằng học Văn khó, học Văn dài, học Văn phải học thuộc, học Văn buồn ngủ;  bí từ không biết làm sao viết văn cho dài, làm sao bài viết chặt chẽ, hấp dẫn và thuyết phục người đọc… Tất cả những khó khăn và...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

MỞ ĐẦU

Đã phát hành

— Bài 1: Giới thiệu chương trình và phương pháp học Ngữ văn 12.Cấu trúc đề thi THPTQG

Số bài: 1 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 1 - VĂN BẢN: LỊCH SỬ VĂN HỌC

Đã phát hành

— Bài 1: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng 8 đến hết thế kỉ XX ( tiết 1)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng 8 đến hết thế kỉ XX ( tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 2 - VĂN BẢN: VĂN CHÍNH LUẬN

Đã phát hành

— Bài 1: Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh (Tiết 1: tác giả)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh (Tiết 2: văn bản)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh (Tiết 3: văn bản)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 3 - VĂN BẢN: THƠ VIỆT NAM THƠ 1945-1975

Đã phát hành

— Bài 1: Tây Tiến – Quang Dũng (Tiết 1)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Tây Tiến – Quang Dũng (Tiết 2)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Tây Tiến – Quang Dũng (Tiết 3)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Tây Tiến – Quang Dũng (Tiết 4)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 1: tác giả)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 2: tác phẩm)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 3: tác phẩm)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 4: tác phẩm)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 5: tác phẩm)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 6: tác phẩm)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Sóng (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Sóng (Tiết 2)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 13: Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 14: Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm (Tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 15: Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm (Tiết 3)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 4 - VĂN BẢN: THƠ VIỆT NAM SAU 1975

Đã phát hành

— Bài 1: Đàn ghi ta của Lorca – Thanh Thảo (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Đàn ghi ta của Lorca – Thanh Thảo (Tiết 2)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 5 - VĂN BẢN: TÙY BÚT VÀ BÚT KÍ

Đã phát hành

— Bài 1: Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân (Tiết 2)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân (Tiết 3)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Ai đã đặt tên cho dòng sông (Trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Ai đã đặt tên cho dòng sông (Trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường (Tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Ai đã đặt tên cho dòng sông (Trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường (Tiết 3)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 6 - VĂN BẢN: TRUYỆN VIỆT NAM 1945 - 1975

Đã phát hành

— Bài 1: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 1)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 2)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 3)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 4)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Vợ nhặt – Kim Lân (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Vợ nhặt – Kim Lân (Tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Vợ nhặt – Kim Lân (Tiết 3)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành (Tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành (Tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHUYÊN ĐỀ 7: VĂN XUÔI VIỆT NAM SAU 1975

Đã phát hành

— Bài 1: Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu ( tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu ( tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ ( tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ ( tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ ( tiết 3)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành