Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Giới thiệu chương trình và phương pháp học Ngữ văn 12.Cấu trúc đề thi THPTQG

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)

Số bài: 91 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Giới thiệu ngữ văn12