Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 1)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)

Số bài: 91 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Giới thiệu chung
2. Sự xuất hiện của Mị và Mị trước khi làm dâu nhà thống lý
3. Mị khi làm dâu nhà thống lý