Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu ( tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)

Số bài: 91 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Câu truyện của người đàn bà
2. Nhân vật Phùng và Đẩu tổng kết