Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3: Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân (Tiết 3)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)

Số bài: 91 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Công việc và hình dáng người lái đò
2. Tài năng và tâm hồn người lái đò