Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Ai đã đặt tên cho dòng sông (Trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường (Tiết 1)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)

Số bài: 91 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Giới thiệu chung
2. Sông Hương khi ở thượng nguồn