Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ ( tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)

Số bài: 91 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Màn đối thoại giữa hồn và xác
2. Màn đối thoại với người thân