Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 4: tác phẩm)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)

Số bài: 91 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Tình cảm của người về
Nỗi nhớ Việt Bắc
Nỗi nhớ 12 câu tiếp