Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 1 - VĂN BẢN: LỊCH SỬ VĂN HỌC

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)

Số bài: 91 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng 8 đến hết thế kỉ XX ( tiết 1)
Đã phát hành
Hoàn cảnh lịch sử
Quá trình phát triển
Đặc diểm cơ bản
— Bài 2: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng 8 đến hết thế kỉ XX ( tiết 2)
Đã phát hành
Hoàn cảnh lịch sử
Đặc điểm chung