Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 2 - VĂN BẢN: VĂN CHÍNH LUẬN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)

Số bài: 91 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh (Tiết 1: tác giả)
Đã phát hành
Quan điểm sáng tác
Di sản văn học
Phong cách nghệ thuật
— Bài 2: Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh (Tiết 2: văn bản)
Đã phát hành
Tìm hiểu chung
Đoạn 1
— Bài 3: Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh (Tiết 3: văn bản)
Đã phát hành
Tội ác của thực dân Pháp
Lời tuyên ngôn dộc lập