Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 3 - VĂN BẢN: THƠ VIỆT NAM THƠ 1945-1975

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)

Số bài: 91 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tây Tiến – Quang Dũng (Tiết 1)
Đã phát hành
Kiến thức chung
— Bài 2: Tây Tiến – Quang Dũng (Tiết 2)
Đã phát hành
Thiên nhiên khắc nghiệt
Thiên nhiên thơ mộng
Người lính hành quân
— Bài 3: Tây Tiến – Quang Dũng (Tiết 3)
Đã phát hành
Đêm liên hoan
Thiên nhiên Tây Bắc
— Bài 4: Tây Tiến – Quang Dũng (Tiết 4)
Đã phát hành
1. Chân dung người lính
2. Đời sống nội tâm
3. Lý tưởng sống và lời thề gắn bó
— Bài 5: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 1: tác giả)
Đã phát hành
Cuộc đời và đường thơ
Phong cách thơ
— Bài 6: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 2: tác phẩm)
Đã phát hành
Tìm hiểu chung
Lời nhắc của người ở
Lời đáp từ
— Bài 7: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 3: tác phẩm)
Đã phát hành
Lời nhắn nhủ 1 2
Lời nhắn nhủ 3 4 5
— Bài 8: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 4: tác phẩm)
Đã phát hành
Tình cảm của người về
Nỗi nhớ Việt Bắc
Nỗi nhớ 12 câu tiếp
— Bài 9: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 5: tác phẩm)
Đã phát hành
Bức tranh mùa đông
Bức tranh xuân hạ thu
— Bài 10: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 6: tác phẩm)
Đã phát hành
Hình ảnh đoàn quân
Tin chiến thắng
— Bài 11: Sóng (Tiết 1)
Đã phát hành
Tìm hiểu chung
Hai khổ đầu
— Bài 12: Sóng (Tiết 2)
Đã phát hành
Khổ 3 và 4
Khổ 5 6 và 7
Đoạn cuối
— Bài 13: Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm (Tiết 1)
Đã phát hành
Giới thiệu chung
9 câu đầu
— Bài 14: Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm (Tiết 2)
Đã phát hành
Phương diện lịch sử địa lý
Trong mỗi người
— Bài 15: Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm (Tiết 3)
Đã phát hành
Qua các địa danh
Phương diện lịch sử
Công lao của nhân dân