Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 4 - VĂN BẢN: THƠ VIỆT NAM SAU 1975

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)

Số bài: 91 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Đàn ghi ta của Lorca – Thanh Thảo (Tiết 1)
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Bố cục và ý nghĩa
— Bài 2: Đàn ghi ta của Lorca – Thanh Thảo (Tiết 2)
Đã phát hành
1. Hình ảnh Lorca
2. Cái chết của Lorca
3. Niếm tin bất tử của tiếng đàn và nghệ thuât