Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 6 - VĂN BẢN: TRUYỆN VIỆT NAM 1945 - 1975

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)

Số bài: 91 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 1)
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Sự xuất hiện của Mị và Mị trước khi làm dâu nhà thống lý
3. Mị khi làm dâu nhà thống lý
— Bài 2: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 2)
Đã phát hành
Diễn biến tâm trạng Mị trong đêm tình mùa xuân
— Bài 3: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 3)
Đã phát hành
Diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm đông
— Bài 4: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 4)
Đã phát hành
1. Nhân vật A Phủ
2. Tổng kết
— Bài 5: Vợ nhặt – Kim Lân (Tiết 1)
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung
2. Nhan đề và tình huống truyện
— Bài 6: Vợ nhặt – Kim Lân (Tiết 2)
Đã phát hành
1. Bức tranh nạn đói
2. Nhân vật Tràng
— Bài 7: Vợ nhặt – Kim Lân (Tiết 3)
Đã phát hành
1. Nhân vật bà cụ Tứ
2. Nhân vật người vợ nhặt và tổng kết
— Bài 8: Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành (Tiết 1)
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Kết cấu nhan đề và hình tượng cây xà nu
— Bài 9: Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành (Tiết 2)
Đã phát hành
1. Nhân vật Tnú
2. Các nhân vật khác và tổng kết