Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 7: VĂN XUÔI VIỆT NAM SAU 1975

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12 - CÔ TUYẾT NHUNG (2018 - 2019)

Số bài: 91 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu ( tiết 1)
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Tình huống truyện và phát hiện của nghệ sĩ
— Bài 2: Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu ( tiết 2)
Đã phát hành
1. Câu truyện của người đàn bà
2. Nhân vật Phùng và Đẩu tổng kết
— Bài 3: Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ ( tiết 1)
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Xung đột cơ bản tình huống kịch
— Bài 4: Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ ( tiết 2)
Đã phát hành
1. Màn đối thoại giữa hồn và xác
2. Màn đối thoại với người thân
— Bài 5: Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ ( tiết 3)
Đã phát hành
1. Màn đối thoại với Đế Thích
2. Màn kết