Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 11: Chữa lồi về chủ ngữ, vị ngữ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 117 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Chữa lỗi chủ ngữ và vị ngữ
Bài tập tự luyện: Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ
Đáp án bài tập tự luyện: Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ