Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 15: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 117 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Đọc tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Văn 6- Bức thư của thủ lĩnh da đỏ