Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 48 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Quan sát tưởng tượng so sanh và nhận xét trong văn miêu tả