Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 1: VĂN BẢN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 117 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Bài học đường đời đầu tiên
Đã ngừng
Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Bài học đường đời đầu tiên
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Bài học đường đời đầu tiên
— Bài 2: Sông nước Cà Mau
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Sông nước Cà Mau
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Sông nước Cà Mau
— Bài 3: Bức tranh của em gái tôi
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Bức tranh của em gái tôi
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Bức tranh của em gái tôi
— Bài 4: Vượt thác
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Văn 6- Vượt thác
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Vượt thác
— Bài 5: Buổi học cuối cùng
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Buổi học cuối cùng
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Buổi học cuối cùng
— Bài 6: Đêm nay Bác không ngủ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Văn 6- Đêm nay Bác không ngủ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Đêm nay Bác không ngủ
— Bài 7: Lượm
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Lượm
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Lượm
— Bài 8: Mưa
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Văn băn mưa
Bài tập tự luyện: Mưa
Đáp án bài tập tự luyện: Mưa
— Bài 9: Cô Tô
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Cô Tô
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Cô Tô
Đáp án bài tập tự luận - Văn 6 - Cô Tô
— Bài 10: Cây tre Việt Nam
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Đọc và tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Cây tre Việt Nam
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Cây tre Việt Nam
— Bài 11: Lòng yêu nước
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Lòng yêu nước
Bài tập tự luyện: Lòng yêu nước
Đáp án bài tập tự luyện: Lòng yêu nước
— Bài 12: Lao xao
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Lao Xao
Bài tập tự luyện: Lao xao
Đáp án bài tập tự luyện: Lao xao
— Bài 13: Ôn tập truyện và kí
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Ôn tập truyện và kí
Bài tập tự luyện: Ôn tập truyện và kí
Đáp án bài tập tự luyện: Ôn tập truyện và kí
— Bài 14: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử
Bài tập tự luyện: Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
Đáp án bài tập tự luyện: Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
— Bài 15: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Đọc tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Văn 6- Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
— Bài 16: Động Phong Nha
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Động Phong Nha
Bài tập tự luyện: Động phong nha
Đáp án bài tập tự luyện: Động phong nha