Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 1: VĂN BẢN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 48 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Bài học đường đời đầu tiên
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
— Bài 2: Sông nước Cà Mau
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
— Bài 3: Bức tranh của em gái tôi
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
— Bài 4: Vượt thác
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
— Bài 5: Buổi học cuối cùng
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
— Bài 6: Đêm nay Bác không ngủ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
— Bài 7: Lượm
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
— Bài 8: Cô Tô
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Cô Tô
— Bài 9: Cây tre Việt Nam
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Đọc và tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
— Bài 10: Lòng yêu nước
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lòng yêu nước
— Bài 11: Lao xao
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lao Xao
— Bài 12: Ôn tập truyện và kí
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập truyện và kí
— Bài 13: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử
— Bài 14: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Đọc tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
— Bài 15: Động Phong Nha
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Động Phong Nha