Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 2: TIẾNG VIỆT

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 48 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Phó từ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Phó từ
— Bài 2: So sánh
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. So sánh
— Bài 3. So sánh (tiếp)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. So sánh tiết 2
— Bài 4: Nhân hóa
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Nhân hóa
— Bài 5: Ẩn dụ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
— Bài 6: Hoán dụ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Hoán dụ
— Bài 7: Các thành phần chính của câu
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Phân biệt thành phần câu và vị ngữ
2. Chủ ngữ
— Bài 8: Câu trần thuật đơn
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu trần thuật đơn
— Bài 9: Câu trần thuật đơn có từ là
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu trần thuật đơn có từ là
— Bài 10: Câu trần thuật đơn không có từ là
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu trần thuật đơn không có từ là
— Bài 11: Chữa lồi về chủ ngữ, vị ngữ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Chữa lỗi chủ ngữ và vị ngữ
— Bài 12: Ôn tập về dấu câu
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập dấu câu