Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 3: TẬP LÀM VĂN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 117 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tìm hiều chung về văn miêu tả
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Thế nào là văn miêu tả
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Tìm hiểu chung về văn miêu tả
— Bài 2: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Quan sát tưởng tượng so sanh và nhận xét trong văn miêu tả
Bài tập tự luyện - Văn 6- Quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả
— Bài 3: Luyện tập quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Luyện nói
Bài tập tự luyện: Luyện nói quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả
— Bài 4: Phương pháp tả cảnh
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Phương pháp viết văn tả cảnh
2. Luyện tập và bài tập
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Phương pháp tả cảnh
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Phương pháp tả cảnh
— Bài 5: Phương pháp tả người
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Phương pháp tả người
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Phương pháp tả người
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Phương pháp tả người
— Bài 6: Rèn kĩ năng làm văn miêu tả sáng tạo
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Miêu tả sáng tạo
Bài tập tự luyện: Rèn kĩ năng làm văn miêu tả sáng tạo
Đáp án bài tập tự luyện: Rèn kĩ năng làm văn miêu tả sáng tạo
— Bài 7: Luyện nói về văn miêu tả
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Luyện nói trong văn miêu tả
Bài tập tự luyện: Luyện nói về văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói về văn miêu tả
— Bài 8: Ôn tập văn miêu tả
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Ôn tập văn miêu tả
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Ôn tập văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Ôn tập văn miêu tả