Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Câu rút gọn

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 94 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Thế nào là rút gọn câu
2. Cách dùng và luyện tập
3. Bài tập tự luyện về Câu rút gọn
4. Đáp án bài tập tự luyện về Câu rút gọn