Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7: Chuyển đồi câu chủ động thành câu bị động (tiết 1)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 94 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Câu chủ động bị động