Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 94 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
3. Bài tập tự luyện về Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
4. Đáp án bài tập tự luyện về Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động