Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 3: TẬP LÀM VĂN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 94 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Tìm hiểu chung về văn nghị luận
2. Bài tập tự luyện về Tìm hiểu chung về văn nghị luận
3. Đáp án bài tập tự luyện về Tìm hiểu chung về văn nghị luận
— Bài 2: Đặc điểm của văn nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Đặc điểm của văn nghị luận
2. Bài tập tự luyện về Đặc điểm của văn nghị luận
3. Đáp án bài tập tự luyện về Đặc điểm của văn nghị luận
— Bài 3: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu đề văn nghị luận
2. Lập ý và luyện tập
3. Bài tập tự luyện Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
4. Đáp án bài tập tự luyện Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
— Bài 4: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Bố cục và phương pháp
2. Bài tập tự luyện về Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
3. Đáp án bài tập tự luyện về Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
— Bài 5: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Luyện tập về phương pháp lập luận
Bài tập tự luyện: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
— Bài 6: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Bài tập tự luyện về Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
3. Đáp án bài tập tự luyện về Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
— Bài 7: Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Ôn tập
2. Cách làm
3. Bài tập tự luyện về Cách làm bài văn lập luận chứng minh
4. Đáp án bài tập tự luyện về Cách làm bài văn lập luận chứng minh
— Bài 8: Luyện tập lập luận chứng minh
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Các bước làm và đề 1
2. Đề 2 và 3
Bài tập tự luyện: Luyện tập lập luận chứng minh
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập lập luận chứng minh
— Bài 9: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Ôn tập kiến thức cơ bản
2. Các đề văn luyện tập
3. Bài tập tự luyện về Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
4. Đáp án bài tập tự luyện về Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
— Bài 10: Tìm hiểu chung về lập luận giải thích
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
2. Bài tập tự luyện về Tìm hiểu chung về lập luận giải thích
3. Đáp án bài tập tự luyện về Tìm hiểu chung về lập luận giải thích
— Bài 11: Cách làm bài văn lập luận giải thích
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Cách làm bài
2. Bài tập tự luyện về Cách làm bài văn lập luận giải thích
3. Đáp án bài tập tự luyện về Cách làm bài văn lập luận giải thích
— Bài 12: Luyện tập lập luận giải thích
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Ôn tập
2. Lưu ý và luyện tập
— Bài 13: Luyện nói bài văn giải thích một vấn đề
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Luyện nói
Bài tập tự luyện: Luyện nói làm bài văn giải thích một vấn đề
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói làm bài văn giải thích một vấn đề