Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 2: TIẾNG VIỆT

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HỌC KÌ 2 - NĂM 2018 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Số bài: 97 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Câu rút gọn
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Thế nào là rút gọn câu
2. Cách dùng và luyện tập
3. Bài tập tự luyện về Câu rút gọn
4. Đáp án bài tập tự luyện về Câu rút gọn
— Bài 2: Câu đặc biệt
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu đặc biệt
2. Bài tập tự luyện về Câu đặc biệt
3. Đáp án bài tập tự luyện về Câu đặc biệt
— Bài 3: Thêm trạng ngữ cho câu (tiết 1)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Đặc điểm của trạng ngữ
— Bài 4: Thêm trạng ngữ cho câu (tiết 2)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Công dụng và luyện tập
2. Bài tập tự luyện về Thêm trạng nữ cho câu
3. Đáp án bài tập tự luyện về Thêm trạng nữ cho câu
— Bài 5: Dùng cụm C-V để mở rộng câu
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
3. Bài tập tự luyện về Dùng cụm C-V để mở rộng câu
4. Đáp án bài tập tự luyện về Dùng cụm C-V để mở rộng câu
— Bài 6: Luyện tập dùng cụm C-V để mở rộng câu
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập và luyện tập
Bài tập tự luyện: Luyện tập dùng cum C-V để mở rộng câu
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập dùng cum C-V để mở rộng câu
— Bài 7: Chuyển đồi câu chủ động thành câu bị động (tiết 1)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu chủ động bị động
— Bài 8: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiết 2)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
3. Bài tập tự luyện về Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
4. Đáp án bài tập tự luyện về Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
— Bài 9: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
2. Bài tập tự luyện về Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
3. Đáp án bài tập tự luyện về Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
— Bài 10: Dấu gạch ngang
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Dấu gạch ngang
2. Bài tập tự luyện về Dấu gạch ngang
3. Đáp án bài tập tự luyện về Dấu gạch ngang