Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3: Những câu hát than thân

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 288 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Câu hát than thân
Bài tập tự luyện: Ca dao than thân, châm biếm
Đáp án bài tập tự luyện: Ca dao than thân, châm biếm