Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Những câu hát châm biếm

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 296 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Bài ca dao số 1
Bài ca dao số 2
Bài tập tự luyện: Ca dao than thân, châm biếm
Đáp án bài tập tự luyện: Những câu hát châm biếm
Đáp án bài tập tự luyện: Ca dao than thân, châm biếm
Bài tập tự luyện: Những câu hát trâm biếm